click at this page best spy sistem for iphone 5 cellular how spy mobile phone source mobile spy gadgets
KAHVERENGİ
Yazan ddddd   
Wednesday, 26 November 2008

 

KAHVERENGİ

Kahverengiyi seviyorsan?z, nesnelerin köklerine inebilen ve karma??k sorunlarla basitçe ve direkt olarak ba?edebilen bir yap?n?z var. ?stikrar sizin di?er ad?n?z. Sizin için mant??a ayk?r? olmama esast?r.

Pratik ve maddecisiniz. Ayn? zamanda düzenli ve sab?rl? da... Özgüveniniz ve kendinize inanc?n?z tam...??inize, ailenize ve arkada?lar?n?za son derece ba?l?s?n?z. Yerle?ik düzen ve gelecek için sa?lam temeller sizin mutlu olman?z için gereklidir.