spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
Sarı, geçiciliğin ve dikkati çekiciliğin ifadesidir Yazdır E-Posta
Yazan ddddd   
Wednesday, 26 November 2008

 

Sar?, geçicili?in ve dikkati çekicili?in ifadesidir. O yüzden tüm dünyada taksiler sar?d?r. Dikkat çeksin ve geçici oldu?u bilinsin diye. Araba kiralama firmalar? logolar?nda hep sar?y? kullan?rlar. "Ürün geçici, lütfen geri getirin" demek istiyorlar. O yüzden dünyada hiçbir banka ambleminde bildi?imiz sar?y? kullanmaz. (Portakal ve bronz ya da bak?r kimi zaman yer alabilir) Paran?n geçici de?il, kal?c? olmas?n? isterler. Benim bugüne kadar sar?y? logosunda bask?n bir renk olarak kulland???n? gördü?üm tek banka bizim devlet bankas? Vak?fbank't?r. Asl?nda "bizde para pek durmaz, politikac?lara avanta kredi olarak da??t?yoruz" demenin bir yolu olabilir.

 
< Önceki   Sonraki >