spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
KAHVERENGİ Yazdır E-Posta
Yazan ddddd   
Wednesday, 26 November 2008

 

KAHVERENGİ

Kahverengiyi seviyorsan?z, nesnelerin köklerine inebilen ve karma??k sorunlarla basitçe ve direkt olarak ba?edebilen bir yap?n?z var. ?stikrar sizin di?er ad?n?z. Sizin için mant??a ayk?r? olmama esast?r.

Pratik ve maddecisiniz. Ayn? zamanda düzenli ve sab?rl? da... Özgüveniniz ve kendinize inanc?n?z tam...??inize, ailenize ve arkada?lar?n?za son derece ba?l?s?n?z. Yerle?ik düzen ve gelecek için sa?lam temeller sizin mutlu olman?z için gereklidir.

 
Sonraki >