spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
BEYAZ Yazdr E-Posta
Yazan ddddd   
Wednesday, 26 November 2008

 

BEYAZ

Beyaz? seviyorsan?z, temizli?in,safl???n ve masumiyetin simgesi bir taraf?n?z var demektir. S?cak ortamlar? serinleten rahatlat?c? bir etkiniz var. ?nsanlar da bundan çok etkileniyor.

Etraf?n?zdaki herkesle anla?abilecek kadar geni? görü?lüsünüz. Ki?ilere ve e?yalara ise çok ba?lan?yorsunuz. Ayr?l?k sizi etkiledi?i kadar hiç kimseyi etkilemiyor... Ruhi konulara ve öteki dünyaya ise yak?n ilginiz var. Ölüm sizin için bir biti? de?il, aksine güzel bir ba?lang?ç gibidir.

 
< nceki   Sonraki >