spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
MAGENTA Yazdr E-Posta
Yazan ddddd   
Wednesday, 26 November 2008

 

MAGENTA

Bu renk sizin yumu?akl?k nezaket ve incelik duygular?n?z? ön plana ç?kar?yor. Tutkulu, a?ka a??k ve sevgi duygular? son derece geli?mi? bir yap?n?z var. ?dealizm en saf haliyle sizde ki?ilik bulmu?tur.

Adanm??l?k hali, sayg?, minnettarl?k gibi duygular sizinle beraber an?l?r. Anlay?? ve olgunlu?u, kibarl???, sakinli?i ve korumac?l??? temsil edersiniz. Yön verme ve yönetme ise bir ba?ka özelli?inizdir.

 
< nceki   Sonraki >