spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
MOR Yazdr E-Posta
Yazan ddddd   
Wednesday, 26 November 2008

 

MOR

Kendinize sayg? duyuyorsunuz. Asalet ve kendi kendine yetme ba? özelliklerinizden... Büyük bir olas?l?kla sanat?n bir dal?yla ilgilisiniz. Yarat?c? ki?ili?iniz, enerji,vizyon ve sezginiz ile birle?ti?inde, kaderinizin yazar? olur.

Tolerans ve anlay?? sizin ile özde?le?mi?tir. Unutkanl?k ve sab?rs?zl?k da... Alçakgönüllülükle birle?ik pratik idealizmi simgelersiniz.

 
< nceki   Sonraki >