spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
Sözlük Yazdır E-Posta
Yazan ddddd   
Tuesday, 04 November 2008
  Aderans: 
 

Kuru film tabakasının yüzey üzerinde kabarmadan,ince tabakalar halinde kalkmadan veya çatlamadan durma kabiliyetidir. Aderans,boyanın belki de tek en önemli özelliıidir. Islak tutunma,ıslak koıullara raımen kuru boya filminin yüzeye tutunma kabiliyeti,genellikle dış cephe boyaları için önemlidir.

  Akrilik: 

 

Yüksek performanslı akrilik esaslı boya veya su-bazlı boyalarda kullanılan sentetik polimerdir. Boyanın bağlayıcısı gibi,akrilik reçineler, kaplamanın kimyasallara dayanmasına ve ışık haslığı nedeniyle renginin kalıcı olmasına olanak sağlar.

  Akrilik Reçine: 

 

Renk ve parlaklık dayanımı,alkali ve oksidasyon dayanımı,sertlik, yapışma ve bağlama sağlamlığı ve film ömrü gibi özellikleri süper olarak nitelendirilen ve kaplama formülleri arasında seçkin bir yeri olan reçinelerdir. Genellikle, akrilik asit,metakrilik asit,akrilonitril ve bunların copolimerlerinin esterlerini içeren akrili asitlerin türevlerinin polimerizasyonu sonucu oluıan reçinelerdir. Akrilat reçineler olarak da bilinirler.

  Akrilik esaslı boya: 

 

(1)Esas olarak aqua ortam içersinde polimerik maddenin sabit dispersiyonu. (2) Plastik veya reçinenin ,doğal veya sentetik su içersinde dispersiyonu; sentetik, emülsiyon polimerizasyonu ile yapılır. (Dikkat edilmesi gereken husus,polimerizasyondan sonra akrilik esaslı boya su içerisinde dağılmıı katıdır, bu yüzden emülsiyon deıildir. Boya endüstrisinde akrilik esaslı boya ve emülsiyon benzer kullanılır.)

  Akrilik esaslı Boya: 

 

Polivinil asetat veya akrilik reçineler gibi sentetik baılayıcılar ile yapılan su ile inceltilen boyalardır. Yağlı boyaların tersine,akrilik esaslı boyalar çabuk kurur,düzgün akar ve su ile kolaylıkla temizlenebilir. Yüksek performanslı akrilik esaslı boya boyalar %100 akrilik reçine içerirler. 

  Akrilik esaslı Boya: 

 

Bağlayıcısının çoğunluğunu akrilik reçine oluıturan su ile inceltilen boyalardır. Belirli özellikler katmak veya maliyeti düıürmek için boyaya katılan diğer bağlayıcılar ise,stiren,epoksi ve polivinil asetat.

  %100 Akrilik esaslı Boya: 

 

Bağlayıcı olarak sadece akrilik reçine kullanılmış su ile inceltilen boyalardır. Genel olarak çok kaliteli akrilik esaslı boyalar farklı birçok mimari kaplama için kullanılır,%100 Akrilik esaslı boyalar,süper aderans,uzun süreli esneklik,nefes alabilirlik,alkali dayanımı, sertlik, ve parlaklık dayanımına sahiptirler.

  Alkidler:

 

Her ne kadar,orta dereceli ekipmanlar ve marin enamellerde bağlayıcı olarak kullanılsalar da,içeride ve dışarıda,ahşap boyalarında bulunan reçinelerdir.

  Badana:

 

Esas olarak, kireç ile suyun karııtırılması ile elde edilir. İç cephe dekorasyonu için kullanılır. Yıkamaya karşı dayanıklı değildir. 

  Bağlayıcı:

 

Bağlayıcı, pigment parçalarını, düzgün boya filmi oluşturmak üzere bağlar ve aynı zamanda boyanın yüzeye yapışmasını sağlar. Bağlayıcının cinsi ve miktarı,boyanın performans özelliklerinin -yıkanabilirlik,sertlik,yapışma ve renk dayanımı- çoğunu belirler. Kaliteli yüksek performanslı akrilik esaslı boyaların üretiminde tercih edilen baılayıcı, akrilik polimerler gibi reçinelerdir.

  Beyazlama: 

 

Güneş ışığına maruz kalma sonucu oluşan renk kaybı.

  Dayanıklılık:

 

Boyanın maruz kaldığı yıpratıcı çevre etkilerine,özellikle kötü hava şartları,karşı dayanma derecesi. Dayanıklılığın iki etkisi vardır. Koruyucu özellikleri yüzeyi bozulmaktan korur. Dekoratif özellikleri etkileyici görüntüsünün kalıcı olmasını sağlar.

  Dispersiyon(Süspansiyon):

 

Çok ince katı yapıdaki partiküllerin bir sıvı madde içinde homojen şekilde dağılması işlemidir.

  Elastikiyet:

 

Boyanın,görünümünde deıiıiklik olmadan veya zarar görmeden, genişleme ve daralma yeteneği. Sıcaklık deıiğimleri genişleme ve daralmaya sebep olur. Örneğin sarı çam tanecik boyutuna bağlı olarak farklı oranlarda genişler. Elastikiyet dayanıklılığın anahtarıdır. Akrilik baılayıcılar elastikiyetleriyle dikkat çekerler.

  Emülsiyon: 

 

Sıvı yapıdaki kimyasal maddenin bir emülgatör yardımıyla başka sıvı kimyasal madde içinde dağılması işlemi.

  Empregnasyon:

 

Çok düıük viskoziteli bir sıvının,katı bir yüzeyin içine derinliklerine işlemesi,girmesidir. Bu sayede kapiler boşluklar ve porlar dolabilir. Kendinden sonra gelebilecek uygulamaya iyi aderans oluşturur ve yüzeyin mukavemetini arttırır.

  Enamel:

 

Genellikle yüksek parlaklıkta ama düşük parlaklık derecelerinde de olabilen ;örneğin mat enameller, düzgün yüzey oluşturma yeteneğiyle karakterize edilmiş son kat boyadır.

  Film Oluşumu:

 
Boyanın sürekli kuru film tabakası oluşturma kabiliyeti. Bu proses,su veya solventlerin buharlaşması ve bağlayıcı parçalarının birleşmesi sonucu oluşur. Sürekli kuru film suyu iter.

 

  Genleştirici:

 

Pigmentlerin boıluklarını doldurup genleıtiren titanyum dioksitten daha ucuz içeriktir. Genleıtirici pigmentsiz kullanılamaz. Yaygın kullanılan bazı genleıtiriciler ıunlardır;kaolen,kalsit ve silika.

  Hacim katıları:

 

Pigment ve bağlayıcının hacmi toplamının,toplam hacme bölümü. Yüzde(%) olarak ifade edilir. Yüksek hacim katıları,daha kalın kuru film tabakası,ileri örtücülük, ve yüksek dayanıklılık demektir.

  Havasız spreyleme(püskürtme):

 

Yüksek basınçla bir delikten, kuvvet uygulayarak boyanın atomizasyonu prosesi. Özellikle boya önceden ısıtıldığında,solventlerin buharlaşması ile yol almasının efektidir.

  İnceltici:

 

İnceltici ve bağlayıcı beraber,boyanın nakil vasıtasını oluıtururlar. Su,akrilik esaslı boya boyalarda kullanılan, boya kurudukça buharlaıan,düzgün boya uygulamasına olanak sağlayan incelticilerdir. Yağlı boyaların incelticileri ise turpentin veya alkol(ispirto)dür.

  Kabarma:

 

Genellikle ısı veya nemin sebep olduıu, boyanın üzerindeki oyuklar, kubbe şeklindeki formülasyonlar. Solvent tamamen uçmadan önce,yüzeyi kuruyan boya filminde solventin hapis olması sonucunda da oluşabilir.

  Katalizör:

 

Varlığı, kimyasal reaksiyonun hızını arttırır. Bazı durumlarda, katalizör, emilmeden ve yeniden oluşmadan fonksiyon gösterir. Diğer durumlarda ise reaksiyona hiç girmemiı gibi gözükür ve yüzey karakterlerinin yetkisiyle fonksiyon gösterir. Negatif katalizör ise (inhibitör) kimyasal reaksiyonu yavaşlatır.

  Kıvam(Viskozite):

 

Boyanın akmaya karşı direnci. Yüksek kıvamlı boya yavaş akar; az kıvamlı boya çabuk akar.

  Küf:

 

Nemli iklimlerde çok karşılaşılan bir problem olan küfe sebep kimyasal.

  Örtücülük:

 

Boyanın,yüzeyi veya önceden uygulanan boyayı ve yüzeydeki lekeleri kapatma veya örtme kabiliyeti. Boyanın pigmenti ile örtücülük sağlanır.
 

  Pigment:

 

Düzgün yuvarlak,dağal veya sentetik,inorganik veya organik,çözünmeyen daıılmıı parçalar(toz). Bu parçalar,boya sıvısının içinde daıılarak,boyaya renk vermenin yanında,opaklık,katılık,dayanıklılık ve korozyona dayanıklılık gibi boyanın temel özelliklerini de geliştirirler. Bu terim beyaz veya renkli pigmentler ile birlikte genleştiricilerde içerirdi. Pigment olan tozlar ve boyalar arasındaki fark genel olarak çözünürlüğün temelinde incelenmektedir. Kullanım esnasında,pigmentler, çözünme yen ve madde içerisinde daıılan,boyalar ise çözünebilir veya solüsyon halinde bulunan malzemelerdir. 

  Polimerizasyon:

 

Reaktif yapıdaki çifte baılar içeren aynı veya farklı monomerlerin ısı,ışık veya katalizörler yardımıyla oluıturdukları farklı yapılardaki kimyasal bileşikler iılemidir. Eğer bir polimer yapı yalnız bir cins monomerden oluşmuşsa HOMOPOLıMER,iki,üç...gibi farklı cins monomerlerden oluımuısa KOPOLİMER adı verilir.

  PVA(Polivinil Asetat):

 

Vinil asetat ve bir katalizörün polimerizasyonu sonucu türetilen renksiz,termoplastik,suda çözünebilir,reçinemsi yüksek polimerdir. Genellikle, düşük kaliteli su-bazlı kaplamalarda akrilik esaslı boya bağlayıcı olarak kullanılır. Bunun yanında yapııtırıcılar,tekstil,empregnasyon alanlarında da kullanılan bir reçinedir.

  PVC(Pigment Hacim Konsantrasyonu):

 

Pigment hacminin,kaplamadaki toplam uçucu olmayan maddelere(örn.,pigment ve bağlayıcı) oranı. Bu oran genellikle yüzde(%) olarak ifade edilir.

  Reçine: 

 

(1) Doıal veya sentetik şeffaf ve eriyen ürünlerin büyük bir bölümüne verilen ad. Farklı renklerde bulunabilirler. Yüksek molekül ağırlığına sahip sentetik reçineler polimer olarak etki ederler. (2) Belirsiz veya çok büyük molekül ağırlığı olan,strese maruz kaldııında akışkanlık kazanan,yumuşama ve erime aralııı bulunan ve konkoidal kırılan katı,yarı katı,sahte(psödomer) katılardır. (3) Genellikle bu terim kaplama ve plastiklerde temel materyal olan her hangi bir polimerin yerine kullanılır. 

  Renk Dayanımı:

 

Boyanın orijinal rengini koruma ve solmaya karşı dayanma 
yeteneıidir.

  Solma:

 

Işık veya sıcaklığa maruz kalan boyanın renginin açılması.

  Soyulma:

 

Boyanın şeritler veya yapraklar halinde yüzeyden ayrılması. Tabakalar halinde kalkmaya benzer olarak aderans kaybı sonucu oluşur.
 

  Tabakalar halinde kalkma: 

 

Aderans veya elastikiyet kaybı sonucu boyanın parçalar halinde yüzeyden ayrılması. 

  Taııyıcı:

 

Boyanın,içinde pigmentin daııldııı sıvı kısmı. Baılayıcı ve tinerin birleıiminden oluıur.

  Tebeşirlenme:

 

Hava koşullarının bozucu etkilerinin bağlayıcı ortamını ayırarak sebep olduıu boya film yüzeyi üzerindeki kolay ufalanabilir toz oluıumu. Boya filminin tebeıiri, pigmentin seçimi ve konsantrasyonundan etkilenebilir. Bağlayıcı ortamının seçimi de etkili olabilir. 

  Titanyumdioksit,(TiO2): 

 

Boyalar,plastikler ve kauçuklarda esas pigment olarak kullanılan,yüksek opaklıkta,tebeşirsiz açık beyaz renkte pigmenttir. Mineral ilmenit veya tabi titan dioksit madeni cevherinden elde edilir.

  Tozlanma(çiçeklenme): 

 

Yüzey kaplamalarının,taı,tuıla,sıva veya harç,üzerinde genellikle beyaz,çözünebilir tuzların birikerek kabuklanması. Nemin harç veya komıu çimentonun içinden sızan tuz veya serbest alkaliler bu probleme yol açarlar.

  VOC(Uçucu Organik İçerik): 

 

Standard test sonuçları altında buharlaıan karbon bileşikleri. Esas olarak,su hariç bütün boya solventleri UOC dir. Hükümet,olası çevre ve saılık etkilerine karşı, boyada bulunan uçucu organiklerin miktarını kısıtlamayı belirleyebilir. 

  Yıkanabilirlik:

 
Zarar vermeden kuru boya filmi yüzeyinden kirin kaldırılmasına olanak verecek yıkama şekli işimizi kolaylaştırır. Yayılma: Kaplamanın, fırça izleri gözükmeksizin düzgün boya filmi oluşturma kabiliyeti. Çok kaliteli akrilik esaslı boya boyaların süper yayılma kabiliyeti vardır.
Son Güncelleme ( Friday, 12 February 2010 )