spy text apps for android spy phone untuk blackberry iphone monitoring app iphone 7 camera hack spy list of spy application for android
Renklerin Dili Yazdr E-Posta
Yazan ddddd   
Tuesday, 04 November 2008

 

Ik Yere ndiinde Renkler

Gökyüzünün pembe, topran mor, aaçlarn mavi olduu çocuk resimleri vardr. Bu resimlerde portakal renkli insanlar yaar, göklerde kpkrmz kular uçar. Bu resimler onlar yapan çocuklar kadar renkli, onlar kadar hayat dolu, capcanldrlar.

Ressamlarn tablolar vardr, yaam ve onu yanstanlar dile getirirler. Baktmzda , renkleri, gölgeleri ve onlarn uyum içindeki dansn görüp gözlerimizi ayramayz bu tablolardan.

Kendi yaamlarmz vardr, onlar beenilerimizle olutururuz. Evimizi sevdiimiz renklerle donatrz, giysilerimizde en beendiimiz rengi bolca kullanrz. Tpk resimler ve tablolar gibi yaantlarmz da renklerden oluur. Hatta kimi insanlar ve yaamlar "ne kadar renksiz" diyerek dile getiririz. Renkler günlük yaantmzda çocuumuzun düündüünden daha çok yer almakta ve bizler onlardan sandmzdan daha çok etkilenmekteyiz Renklerin psikolojik etkileri neredeyse hepimizce bilinmekteyse de fizyolojik etkilerinden pek azmz haberdarz. Evet, renkler fizyolojimizi de etkilemekteler. Bu etkileimin nedenini anlamak için rengin gerçekte k, nsa bir elektromanyetik enerji olduunu hatrlamamz yeterli olur. Ik deiik dalga boylarna dönütüünde ortaya çeitli renkler çkar. Ksaca, renk n deiik titreimlerdeki görüntüsüdür.

Renkler içerdikleri düük ya da yüksek titreimli enerjileriyle üzerimizde etkili olurlar. Olumlu ya da olumsuz, duygusal, zihinsel ve fiziksel dünyamz derinden etkileme gücüne sahiptirler.

Yaplan aratrmalarda renkler ve insan davranlar arasnda çok sk ilikiler olduu görülmü, sevdiimiz pek çok rengin içinde kiiliimizle ilgili bilgilerin olduu anlalmtr. Renk seçiminizi mizacmz, yaam koullarmz, bilinçli yaantlarmzn yan sra ihtiyaç duyduumuz enerjinin nitelii de belirlemektedir.

Renkler ve kiiliimiz arasndaki ilikinin çözülmesi amacyla "renk çarklar" kullanlmaktadr: 8 canl renkten oluan bu çarklardan yaplan renk seçimleri sonucunda kiilik yapsyla ilgili yorumlarda bulunulur. Seçilen renkler bilinçalt istekleri, yetersizlikleri ve gizli yetenekleri ortaya çkarmakta ve böylece etkili bir kiilik gelitirme arac olabilmektedir.

 

Renkler ve Karakteriniz

 

 KIRMIZI


Fiziksel gücün, hareketin, canlln rengidir. Balangçlar tevik eder. Çalmaya evk verir, tembelliin kartdr. htirasn ve cinsel akn temsilcisidir. Olumsuzluu kabalk, duyarszlk olarak ortaya çkar. Kzgnla ve saldrganla yol açar. Tamamlaycs turkuazdr.

Mekanda Kullanm

Hareketin youn olduu yerler için uygundur. Mutfak, çocuk odalar, dans stüdyolar, diskotekler topluma açk olan alanlar. Koyu tonlar youn ve skc bir atmosfer yarataca için tercih edilmemelidir. Duvarlarda ve elektrikli aletlerin çalt ortamlar da kullanlmamaldr.

Salk Alannda Kullanm

Kan hücrelerinin oluumunu destekler, kan dolamn arttrr. Anemide, felçlilerin tedavisinde, souk algnl, nezle ve gripte kullanlmaldr. Melankoliyi, üzüntüyü yok etmede yardmcdr. Yüksek tansiyonu ve ateli hastal olanlarn kullanmas önerilmez. En sevdiiniz renk krmz ise, ateli ve aktif birisiniz. Yönetme duygunuz ar basyor, tipik bir lider ve öncüsünüz. Mücadeleyi seviyorsunuz. Baarmak ve amaca ulamak yaam felsefeniz. Planlarnzdan çok gücünüze ve azminize güveniyorsunuz, ama bu youn duygularnzla mantnz birletirmediiniz durumda yaamnzda dengeyi salamanz zor olabilir.

TURUNCU


Krmz gibi da dönük ve heyecan vericidir, ancak ondan daha yapcdr. Salk, canllk, yaratclk, güven, cesaret ve iletiim turuncunun özellikleridir. Mutluluk vericidir. Olumsuzluu ezici olma ve üstün gelme istei eklinde ortaya çkar. Bazen de gösteri merakls bir karakter eklinde kendini gösterir. Tamamlaycs mavidir.

Mekanda Kullanm
Mutfakta, çocuk odalarnda, yemek odas ve koridorlarda scaklk yaratr. Nee ve mutluluk vermesi istenen ortamlarda ve geni alanlarda kullanlmaldr. Büro, çalma odas ve yatak odasiçin uygun deildir.

Salk Alannda Kullanm
Dolam, sinir ve solunum sistemlerini harekete geçirir. Zihinsel faaliyetleri uyarr, metabolizmay hzlandrr. Çocuunu emziren annelere önerilir. Salkl di, trnak ve saç için gereklidir. Açk tonlar romatizmada kullanlr. Karaciere yarar. Strest altndaki insanlara uygun deildir. En sevdi?iniz renk turuncu ise, çabuk heyecanlanan yapnz var. Neeli, cokulu ve sosyalsiniz. Konumak ve tartmak hounuza gidiyor. Hzl hareket ediyor olmanz yorgunluk duymanza neden olabilir. Turuncu rengin insanlar hakl olduklarn kantlamaya isteklidirler. Bu tutumdan vaz geçip iç huzuru gelitirmeniz gerekir.

SARI


Parlak, neeli ve sevecendir. Umut alar. Alçak gönüllüü, bilgiyi ve bilgelii simgeler. lham vericidir. Olumsuzluu iki yüzlülük, aldatmaya eilim eklinde ortaya çkabilir. Zihinsel karkla da yol açabilir. Tamamlaycs mordur.

Mekanlarda Kullanm
Mutfak için çok uygundur. Çalma odalarnda kullanlmamaldr, zihni bulandrp karkla yol açar. Dinlenme amaçl ortamlarda önerilmez.

Salk Alannda Kullanm
Sindirim sistemi üzerinde etkilidir. Hazmszl önler, itah açar. Sinir ve kas sistemini güçlendirir. Doku ve kemik iltihaplarnda kullanlr. Vücuttaki zehirli maddelerin atmn kolaylatrr, kan temizler. Sinir ve akl hastalklarnda önerilmez. En sevdiiniz renk sar ise, yaama akl ve mantk gözlüüyle bakyorsunuz. Neden-sonuç ilikilerini hesaplamay seviyorsunuz. Olaylar kontrolünüz altnda tutmay istiyor, iler umduunuz gibi gitmeyince de krc olabiliyorsunuz. Konumanz oldukça etkileyici. Odak noktas olmaktan holanyorsunuz. Sorumluluk ve otorite gerektiren ilerde baarlsnz.

YEL


Paylamn, ibirliinin, uyumun ve cömertliin rengidir. Yattrr, güven ve huzur verir. Özgürlük doal enerjisidir. Yeil, yaamn, yenilenmenin ve evrimin rengidir. Olumsuzluu umursamazlk, kskançlk, ?üphe ve bencillik olarak ortaya çkar. Güvensizlik ve tembellik de istenmeyen etkilerdir. Tamamlaycs macentadr.

Mekanda Kullanm
Açk tonlar mutfak için uygunudur. Koyu tonlar zemin döemesinde, fayanslarda kullanlmaldr. Avlu, giri gibi alanlarda kullanldnda huzur verir. Hastane odalarnda yattrcdr. Tembellie yatkn kiiler bulunduklar alanda kullanmamaldr.

Salk Alannda Kullanm

Kas, deri, doku oluumuyla ilgilidir. Hücre onarmn salar ve yapsn güçlendirir. Sinir sistemini ve kalbi korur. Zehirli maddelerin vücuttan atmn kolaylatrr. Yattrrc ve dinlendiricidir. Kapal yerlerde kalmaktan korkan insanlarn bu korkularn yenmelerinde yardmc olur. Yanl kullanldnda yorgunluk ve tembellik hissi uyandrr. En sevdiiniz renk yeil ise, hiçbir konuda arya kaçmayan, oldukça dengeli bir kiiliiniz var. Verimli ve düzenlisiniz. Doaya hayransnz ve her frsatta doal alanlara yöneliyorsunuz. Çevrenizde uyumlu, yumuak ve içten bir atmosfer yaratyorsunuz. Deiikliklere uyum salamanz bazen zor oluyor. Yaam baknz yeniden düzenlemeniz gerekebilir.

TURKUAZ


Üst düzeydeki bir deiimin ve dönüümün simgesidir. Açk fikirli, yardmsever ve gururludur. Dikkati ayakta tutar. Kendini ifadeye yardmcdr. Olumsuzluu yaamdan korkma ve çekingenlik olarak ortaya çkar. Duygusal ve zihinsel soyutlanma istei de bir baka olumsuz etkisidir. Tamamlaycs krmzdr.

Mekanda Kullanm

Canllk ve ferahlk yayar, mekanlar daha geni gösterir. Banyolar, yatak odalar ve çalma odalarnda da kullanlabilir. Açk tonlar duvar için uygundur.

Salk Alannda Kullanm
Son derece dinlendiricidir. Ba ars, allerji, tahri, kesik, yank tedavilerinde kullanlr. Cilt hastalklarnda etkilidir. Cildi güzelletirir. Stresi ve gerginlii azaltr, zehirli maddelerin atmn hzlandrr. Baklk sistemini güçlendirerek hastalklara kar koymanz salar. Zihni açar. Tembellie eilimli olanlara pek önerilmez.
En sevdiiniz renk turkuaz ise, hayat dolusunuz. Dünyaya farkl bakyor, deiik fikirlerle yaklayorsunuz. Kolayca panie kaplmyorsunuz. Olaylar doal aklarna brakmaktan yanasnz. Kolayca karar alyor ve büyük bir netlikle kavryorsunuz. Yetenekli ve anlaylsnz. Kendinizi kolayca ifade edebiliyorsunuz. Bu rengin insanlar ruhsal dünyay daha çok önemsediklerinden, gerçekçi bir biçimde davranmalar bazen zor olur.

MAV


Ruhsal dünyann ve derin tutkularn ifadesidir. Sakinlii, güven ve sadakâti temsil eder. Yetenein, güzelliin ve sorumluluun rengidir. Mavi bar, sevgiyi ve ifay sunar. Umut, inanç ve özgürlük duygular alar. Olumsuzlupu, sürekli aray içinde olmak eklinde görünür. Güvensizlik, hayalperestlik, ar duygusallk olumsuz etkileridir. Tekdüzelie ve tembellie de sürükleyebilir. Tamamlaycs turuncudur.

Mekanda Kullanm

Sakinleme, stres atma, dinlenme amaçl olan her yerde kullanlabilir. Yatak odalarnda, meditasyon mekanlarnda açk tonlar uygundur. Hareketin ve çalmann çok olduu yerlerde kullanlmamaldr. Koyu tonlar olumsuz etkiler, tembellik ve melankoli yaratr.

Salk Alannda Kullanm

Yüksek tansiyon ve ateli hastalklarda kullanlr. Güne çarpmalarnda vücut ssn düürür. Strese, ba arsnda boaz hastalklarnda yardmcdr. Migrene, menenjite, uykusuzlua, barsak bozukluklarna da iyi gelir. Mavi renk çocuk hastalklarnda etkilidir, özellikle di çkarma, boaz ve bademcik ars, kzamk, bomaca, suçiçei gibi hastal?klarda kullanlr. Miyop, katarakt ve benzeri göz hastalklarnda da mavi rengin enerjisinden yararlanlr. Felç, nezle ve düük tansiyon sorunlarnda tavsiye edilmez. Melankoliye yatkn kiiler bu renkten uzak durmaldr. En sevdiiniz renk mavi ise, nazik ve barçlsnz. Çevrenizde içe dönük ve filozof olarak tanmlanyorsunuz. Doruluk, dürüstlük sizin için çok önemli. nançl ve güvenlisiniz. Çevrenizde huzur, güven ve bar olduu için insanlar sizinle olmaktan holanrlar. Yaamnzda düzen isterseniz.

MOR


Asaleti, itibar ve kendine güveni temsil eder. Özerklik ve bütünleni yükselen özellikleridir. Ruhsal enerji ve sezgilerin rengidir. Yaratclk, hogörü ve düünce gücü mor renk ile ilikilidir. Olumsuz özellikleri unutkanlk ve sabrszlk eklinde ortaya çkar.
Yanl kullanm sonucunda kavgaya eilimli, saygsz bir karakter yaps görülür. Küstahça bir gurur ortaya çkabilir. Karakter bütünlüünün kaybna ve kiiliin çözülmesine yol açabilir de. Tamamlayc rengi sardr.

Mekanda Kullanm
Ruhsal çalmalar, özellik meditasyon odalar için uygundur, dini tören ve seremonilerde kullanlr. Morun açk tonlar olan lavanta, leylak ve orkide yatak odalar ve çalma odalarnda kullanlr. Hastane ve kliniklerin bekleme odalar açk tonlar ile dekore edilebilir, çünkü bu renk kendine güven duygularn harekete geçirir.
Parlak, göz alc renklerle birletiinde olumsuz etki yaratabilir. Bu tür karmlar ruhsal sorunlar olanlarn, alkoliklerin ve bamllarn olduu mekanlarda kullanlmamaldr.

Salk Alannda Kullanm

Bedendeki tüm salg bezleriyle ilikilidir ve hormonal düzeni etkiler. Menenjit, beyin sarsnts, sara gibi hastal?klarda tedavi edicidir. Göz ve kulak rahatszlklarnda kullanlr.
Kan temizleyici özellii vardr. Akcier, kalp, karacier ve böbreklerin salnda rol oynar. skelet yaps üzerinde oldukça etkilidir. Çeitli kanser türlerinin tedavisinde kullanlabilir.
En sevdiiniz renk mor ise, kiiliinizin temelinde ruhsallk yer alyor. Gizemli olaylar ilgi alannza giriyor. Yine de dünyevi yaama olan ilginiz mavi renk insanna göre daha fazladr. Bu özelliinizi ruhsallnzla çok iyi dengelemektesiniz. nsanlara salklar için yardmc olmak sizin için çok deerli.
Arbal ve asil ruhlusunuz. Sanat ve duyarllk gerektiren meslekler size göredir. Karakter özelliinizi tam olarak yerine getiremediinizi düünmek belki de tek zayf yönünüz.

MAGENTA


Tüm renklerin en zarifi kabul edilir. dealizmi temsil eder ve sayg, minnettarlk ve sadakat kavramlaryla balantldr. Enerjisi anlay ve olgunluu getirir. nsanlar arasnda ayrm gözetmeyen bir yöneticilik anlay verir. Yumuak, scak ve koruyucudur. Sevginin, efkatin ifadesidir.
Olumsuz yönleri üstünlük kurma istei, egemen olma arzusu eklinde belirebilir. Anlamsz gurura yol açabilir. Yanl kullanm sonucunda kendine güvensizlik duygular ortaya ç?kabilir.

Mekanda Kullanm

Yatak odalarnda, bina girilerinde kullanlmas uygundur. Güven verir. Açk tonlar olan gül pembesi ve somon banyo ve yatak odalarnda kullanlabilir. Sakinletirir. Saldrganl yok eder. Duvar boyas olarak, tamamlaycs yeille birlikte kullanlabilir. Bürolarn, mutfak ve çalma odalarnn bu renge boyanmas uygun deildir.

Salk Alannda Kullanm

Beyne giden kan miktarn arttrr ve sinir sistemini dengede tutar. Ba arsn, yüksek tansiyonu, sinir bozukluklarn kontrol altna alr. Normalin üstünde çalyor ve yoruluyorsanz, macenta ya da pembe renkli giysiler giymelisiniz. Enerji dinlendirici, koruyucu ve yumuaktr.

Hafza kaybnda, kalp çarpntsnda, mide sorunlarnda etkilidir. Solunum sistemini, adrenalin salgsn ve böbreklerin çalmasn ayarlar. En sevdiiniz renk macenta ise, kibarlk, anlayl ve iyi davranmak temel özellikleriniz olur. efkatli ve scaksnz. nsanlara anlay ve sevgiyle yaklayor, onlara potansiyel güçlerini kullanmalar için rehberlik ediyorsunuz. Ortak çalmay seven, dost canls bir insansnz. Sevgi gücünüzle çevrenizi etkiliyorsunuz.

BEYAZ, SYAH VE DERLER


Beyaz tüm k tayfn bünyesinde toplamtr. Enerji sistemini dengeler, temizler. Yaratclk duygularn aça çkarr ve gelitirir. Birlikte kullanld dier renklerin güçlerini arttrr. Siyah, gri ve kahverengi gökkuanda ve renk çarknda bulunmazlar. Son derece youn ve ar enerjileri vardr. Doru zamanda kullanldklarnda etkileri olumludur. Siyahn arlklar dengeleyici özellii vardr, ancak tek renk olarak kullanlmamas iyi olur. Kahverengi sosyal dengeyi ve toplum içinde rahatl salar. Zihin üzerinde etkilidir.
 

ç Mekanlardaki Renkler


Yaantmzn ortalama üçte ikisi kapal mekanlarda geçirdiimizi düündüümüzde iç mekanlarda kullanlan renklerin önemi ve üzerimizdeki etkisi daha da önem kazanyor.

Renk, çevremizle kurduumuz ilikinin belirlenmesinde en önemli faktörlerden biridir. Dier herhangi bir unsurdan daha baarl olarak renk, monoton ve basit bir mekan canl bir mekan haline dönütürebilir.

Duvarlarnzn rengini deitirmekle, kullandnz mobilyalarnz deitirmekten, hatta odann oturumunu yeniden düzenlemekten daha çarpc sonuçlar elde edebilirsiniz.
ç dekorasyonda, bize özel renkler arasnda bir iliki kurabilmek için, genelde insann renklerle "oynamasn" ve daha kuvvetli bie ekilde kendini kefetme isteini engelleyen o farkl ve tek olma korkusunu yenmeliyiz. Bir çoumuz, kendimiz ifade etmeyi snrlayan"makul","sakin", nötr ve pastel renklerle etrafmz çevirmeye koullanm durumdayz.

Bir odann içindeki boyann, duvar kadnn, döemenin, halnn ve ve dier malzemelerin renkleri, bir binann iskeletini veya çatsn örten giysiler gibidir. Tpk insann üzerine giydii giysilerin tenini, kaslarn ve kemiklerini örtmesi gibi...

Dekorasyonda renk kullanm ile unutulmamas gereken genel bir kural, fazla renk kullanmnn tpk az renk kullanmnda olduu gibi dengesizlik yaratacadr. Yapc etkilerini görebilmek için, renk ölçülü olarak kullanlmaldr. En uyumlu görüntüleri, renkleri tamamlayclar ile birlikte kullandnzda elde edersiniz.

Renk düzenlemesini yaparken ele alacanz ilk ey kendi kiiliinizdir. Sormanz gereken dier sorular da öyledir:

 • 1. Söz konusu mekanda ne gibi aktiviteler yaplacak?
 • 2. Ne kadar k alyor? Temelde aydnlk bir yer mi, yoksa karanlk m?
 • 3. Ne gibi doal renkler var? Mekanda ahap, tula veya ta unsurlar? inceleyin.
 • 4. Dikkat çekici ve canl bir yer mi istiyorsunuz, yoksa sakin ve durgun mu?
 • 5. Bu mekanda temelde souk bir atmosfer mi istiyorsunuz, yoksa scak m?
 • 6. Yüksek bir tavan m var,yoksa alçak m?
 • 7. Bu mekan büyütmek mi istersiniz, yoksa daha küçük görünmesini mi?
 • 8. Mekann temel ekli nasl? Dar ve uzun mu, yoksa geni ve ksa m?


Bir oday canl, parlak ve dikkat çekici renklerle dekore etmek istediinizi düünün. Genelde bu tip renkler odann görünen hacmini daraltc bir etki yapar. Krmz, pembe, turuncu ve sar istediiniz vurguyu verir. Bu renklerden hareketli ortamlarda en iyi sonuçlar alnr. Mutfanz veya bir ksmn bu ekilde dekore edebilirsiniz.

Canl ve parlak renklerin iyi duraca dier mekanlar, çocuklarn oyun odas veya yemek odas olabilir. Dier taraftan, daha sakin ve yumuak bir atmosfer de aryor olabilirsiniz. Yeil, mor ve mavi bu tip bir etki yaratacaktr. Bu renkleri yatak odanzda veya çalma odanzda da kullanabilirsiniz. Bu renkler, genileyici ve açklk hissi veren bir etki kazandrr.

SALON ve OTURMA ODASI
Salon ve oturma odasnn rengi ortamda mevcut doal renklere göre seçilmelidir. Yerler, ömine, tula veya ta ileri balangç noktas olarak görülmeli, koyu ve açk gölgeli renkler arasnda sert kontrastlara yer verilmemelidir. Çünkü, kontrast renkler dikkat çeker. Ancak bu odann amac ise, dikkatinizin dalmamasn gerektiren kitap okuma, müzik dinleme, sohbet etme ve dinlenme gibi aktivitelerin yaplabilmesidir.
Perde ve jaluzi seçerken, kullanacanz duvarn rengiyle hafifçe kontrast oluturacak bir renk seçmenizi tavsiye ederiz. Genel kural olarak, oturma gurubu koltuklar, hallar ve sandalya döemeleri duvar renginin koyu bir gölgesi gibi olmaldr.
Salon ve oturma odas için temel olan, renklerin keskin ztlklar oluturmadan kartrlmasdr. Etkili vurgular için, vazo, abajur ve çiçek gibi odadaki dier unsurlarn renklerini deerlendirin.

YEMEK ODASI
Yemek odas duvarlarnda açktan ortaya doru deien renklere yer vermek, mutlu, scak ve davet edici bir atmosfer yaratr. Bunun için, doal, meyve renklerini andran renkleri tavsiye ederiz. Mümkün olduunca soluk yeil, ve sar gibi soluk renklerden uzak durmalsnz. Çünkü bu renkler hastal ve rahatszl hatrlatr.
Kontrast renkler, masa örtüsü veya peçete gibi küçük unsurlarda kullanlabilir. Genel olarak, yemekteki renklerin net bir ekilde görünümüne yetecek kadar klandrma olmasna dikkat edin.

MUTFAK
Mutfak nadiren dinlenilecek bir yerdir. Bu sebeple, hareket artrc renkleri hedefleyerek, renk katalounun scak renkler ksmnda seçiminizi yapn. Bu renkler dikkatli ve hazr olma duygusunu, yaratcl destekler. Tezgah için kontrast renkler kullanlabilir; bu oradaki k yansmasn artracaktr. Daha koyu gölgeli renklerin seçildii bölümler için kuvvetli ve net bir aydnlatmaya ihtiyaç vardr. Kullandnz bütün havlular, porselen takmlar, tavalar ve dier mutfak eyalar, odadaki temel renge bal bir vurgu yaratmak için bir frsattr.

YATAK ODASI
Buras, rahatlk ve sükunetin olmas gerektii yerdir. Bu yüzden sert kontrastlarn, ar renklerin yerine yumuak renkleri tercih etmelisiniz. klimi de göz önünde tutmalsnz. Souk ülkelerde, scak renkler kullanlmal, scak ülkelerde ise mavi grubu gibi salk ve serinletici renklere yer verilmelidir.

ÇOCUK ODASI
Ortaokul çana gelmemei çocuklar için, berrak ve parlak bir ortam yaratmas bakmndan krmz, turuncu ve sar bazl renkler tercih edilmelidir. Ortaokul ça ve üzerindeki çocuklar içinse, yeil ve mavi bazl renklerin açk tonlar daha uygundur. Koyu renklerden kaçnlmaldr, ayrca okurken gözü yormayacak bir aydnlatma olmasna da dikkat edilmelidir.

BANYO
Banyolar genelde küçük yerlerdir. Bu yüzden, duvarlar için hacim geniletici, açk ile orta aras renklere yer vermenizi tavsiye ederiz. Fayanslar, küvet, lavabo ve tuvalet sabit unsurlardr. Bu sebeple balangç noktas da bu elemanlar olacaktr. Beyaz ve krk beyaz banyo için uygun renklerdir, çünkü bunlar temizlii ve sal çartrr. Dier uygun renkler arasnda mavi, turkuvaz, mavi-yeil, akuamarin veya yeil tonlardaki açktan ortaya deien renkler saylabilir. Bu renkler, doal elementleri temsil eder. Akla su, canllk ve geni hacimi getirir. Havlular, di frçalar, saç kurutma makinas gibi eyalar, genel renk gurubunuza uygun kontrast renkler kullanmanza yardmc olur.

ORTAK KULLANILAN ODALAR
Bu mekan ortak olarak kullanacaklarn amacna bal olarak en uygun ortak renk saptanmaldr. Ortak kullanlan odalarda, kuvvetli ve çarpc bir atmosfer yaratmak istiyorsanz, seçiminizi koyu ve canl renklerden yana yapmalsnz. Scak ve rahatlatc bir atmosfer yaratmak için, gül rengi, eftali, limon, leylak, ve pembe gibi renklere ve onlarn tonlarna yönelmelisiniz.  

 

 •    Yaamnda Renkler
     Yaamnda Renklerin Fonksiyonlar  Feng Shui
   


Çoumuz çocukken bize u sorunun sorulduunu hatrlarz!
"En çok hangi rengi seviyorsun?"

Kiinin özel renk tercihinden, onun karakteri hakknda ipuçlar örenmek mümkün...Çünkü, renkler insanlarn kiisel özelliklerini ve ruhsal yapsn ortaya koyar!

nsanlar belirli renkleri neden beenirler insanlar, bir rengi, ihtiyaçlarna ters düse de beendikleri için seçerler. Modadaki deiiklikler ve bunlarn etkileri de renk seçiminde etkili olabilir.

imdi en sevdiiniz rengi seçin ve karakterinize ne kadar uyduuna karar verin.

KIRMIZI
Krmzy seviyorsanuz,enerjik bir ekilde da açk ve doru hareket etmeye hazr bir tipsiniz. Yeni balangçlar, hareketlilik,motivasyon ve tutku sizi anlatan kelimeler...

Dramay da seviyorsunuz. Arkada canls, balayc, minnet duygular gelimi bir krmz seversiniz. Ayrca krmz, güçlü cinselliinizi de vurguluyor. Güç sahibi ve baarlsnz ya da böyle görünmek istiyorsunuz.

TURUNCU
Eer turuncudan holanyorsanz,enerjinizi azaltsa da herkeste heves ve gayret uyandran, cesur ve macerac bir tipsiniz. Yaptnz her ite çok iddialsnz.

çtenliiniz ve canllnz ile çevrenizi mutlu ediyorsunuz... nsanlarla dialounuz ve mizah duygunuz çok kuvvetli. Gülmeyi ve bakalarn güldürmeyi de çok seviyorsunuz. letiim, hareket ve giriim sizin karakteriniz.

SARI
Sary seviyorsanz entellektüelsiniz. Akl ve mantk sizden sorulur! Çalkan bir kiiliiniz var. Bulunduunuz her ortamda otorite ve kontrol sahibi olmak hounuza gider.
Açk fikirlisiniz ve ayrntlara çok önem verirsiniz. Çevrenizdekilere umut vererek, her eyin daha iyi olaca duygusunu uyandrrsnz. Etrafnza düüncelerinizle ilham verirsiniz.

YEL
Yeili tercih ediyorsanz, paylamclnz, uyumlu, verici ve yardmsever kiiliinizle mehursunuz. Olumlu muhakeme, bilinç ve anlaynzla,ailenizin ve çevrenizin güven ve koruma sembolüsünüz. Karar verebilmek için uygun ortam olutururmak önemli bir özelliiniz...

Özgürlüe, uyuma ve eitlie verdiiniz önem, sizin adalet duygunuzdan kaynaklanyor. Doaya ve onun getirdii güvene deer verirsiniz. Muhafazakarsnz, ksa ve öz olmay, kalabalkta dikkat çekmemeyi tercih edersiniz.

TURKUVAZ
nsanlar size kar ilgi duyarlar. Kolayca iletiim kurabilen, sakin ve rahatlatc kiiliiniz bunda büyük rol oynar. Düünce ve duygularnzdaki açklk, iletiimde de açk olmanz salar. Genç ruhlu ve canl görünmeyi seviyorsunuz. Ilml, yardma açk kiiliiniz sizi baarya tayor. Dikkatli ve her konuda bilinçli olmak ise temel özelliklerinizden...

MAV
Mavi ruhun derin gerçeklerine girii gösterir. En iyi özelliklerinizden birisi istekliliinizdir. Sizin varlnz ve kaderinizde, ballk ile güven bulunmaktadr.

Sorumluluk,sadakat ve düzen duygunuz kuvvetlidir. Bu da çevrenizdekilerde hayranlk uyandran özelliklerinizdendir. Güzellik ve incelik ile badatrlan popüler bir kiiliiniz var. Sakin gücünüz, sukuneti, huzuru, kaderi, scak ve rahatlatc duygular çartrr.

MOR
Kendinize sayg duyuyorsunuz. Asalet ve kendi kendine yetme ba özelliklerinizden... Büyük bir olaslkla sanatn bir dalyla ilgilisiniz. Yaratc kiiliiniz, enerji,vizyon ve sezginiz ile birletiinde, kaderinizin yazar olur.

Tolerans ve anlay sizin ile özdelemitir. Unutkanlk ve sabrszlk da... Alçakgönüllülükle birleik pratik idealizmi simgelersiniz.

MAGENTA
Bu renk sizin yumuaklk nezaket ve incelik duygularnz ön plana çkaryor. Tutkulu, aka ak ve sevgi duygular son derece gelimi bir yapnz var. dealizm en saf haliyle sizde kiilik bulmutur.

Adanmlk hali, sayg, minnettarlk gibi duygular sizinle beraber anlr. Anlay ve olgunluu, kibarl, sakinlii ve korumacl temsil edersiniz. Yön verme ve yönetme ise bir baka özelliinizdir.

SYAH
Geleneksel ve saygdeer bir kiiliiniz var ama bir taraftan da; ya toplumu reddediyorsunuz ya da normlarna bakaldryorsunuz. Muhtemelen baarl bir i hayatnz var, çünkü siyah, güç ve otorite simgesidir. Size bütün saygnlna ramen, gizemli ve seksi bir görünüm verdii de bir gerçek...

Ölümü, kederi ve baz pimanlklarnz ise sk sk düünüyorsunuz. Karanlkta ve gizli kalm yönleriniz bazen sizi depresif ve mutsuz klabiliyor.

BEYAZ
Beyaz seviyorsanz, temizliin,safln ve masumiyetin simgesi bir tarafnz var demektir. Scak ortamlar serinleten rahatlatc bir etkiniz var. nsanlar da bundan çok etkileniyor.

Etrafnzdaki herkesle anlaabilecek kadar geni görülüsünüz. Kiilere ve eyalara ise çok balanyorsunuz. Ayrlk sizi etkiledii kadar hiç kimseyi etkilemiyor... Ruhi konulara ve öteki dünyaya ise yakn ilginiz var. Ölüm sizin için bir biti deil, aksine güzel bir balangç gibidir.

KAHVERENG
Kahverengiyi seviyorsanz, nesnelerin köklerine inebilen ve karmak sorunlarla basitçe ve direkt olarak ba?edebilen bir yapnz var. stikrar sizin dier adnz. Sizin için manta aykr olmama esastr.

Pratik ve maddecisiniz. Ayn zamanda düzenli ve sabrl da... Özgüveniniz ve kendinize inancnz tam...inize, ailenize ve arkadalarnza son derece balsnz. Yerleik düzen ve gelecek için salam temeller sizin mutlu olmanz için gereklidir.

Aratrmalar

    
Kansas Üniversitesi sanat müzesinde bir aratrma için halnn altn elektronik bir sistemle donatmlar, duvar rengini beyaz ve kahverengi olarak deiebilir yapmlar. Arka fon beyaz kullanldnda, insanlar müzede yava hareket etmi, daha uzun süre kalp, daha fazla alanda dolamlar. Arka fon kahverengiye döndüünde ise, insanlar müzede çok daha hzl hareket edip, daha az alan dolam ve müzeyi çok daha ksa sürede terk etmiler. O yüzden dünyadaki fast food restaurantlarnn hepsinin sandalyeleri ve masalar kahverengi, duvar boyalar ise kahverengi-ampanya-pembe karmdr. Hiç bir fast foodcunun
duvarn beyaz göremezsiniz.

Kahverengi ayn zamanda teklifsiz, rahat bir renk olarak kabul edilir. Karnzdakinin kendini resmiyetten uzak daha rahat hissetmesini ve açlmasn salar. Kendisi üzerinde ciddi bir takibim yok ama tüm ünlüleri rahatlkla konuturmasyla tannan, ünlü televizyoncu Larry King'i televizyonda her seferinde kahverengi kravatlar ve ceketlerle görüyorum. stanbul'da bir dergi grubuna verdiim bir seminerde, gazetecilere bundan bahsettim ve röportajlarnda kahverengi giymelerinin avantaj olacan söyledim. Daha sonra, ayn dergi grubundan bir gazeteci dostumuz, "erif Bey, sizin yaptnz konumann ertesi günü bir röportajm vard, kahverengileri giyip gittim, gerçekten adam susturamadk" demiti. Sevgili Özden Aslan 40'li yllardan bu yana Avustralya'da kahverengi üç parça takm elbise üretilmedi?i söylemiti. Batl?lar, "You blend in people" diyorlar, kahverengi toprak rengidir ve di?er insanlar arasnda kaybolur gidersiniz. görümelerinde, profesyonel toplantlarda sakn kahverengi giymeyin.


Krmz, itah açar. O yüzden dünyadaki gda firmalarnn hepsinin logosunun krmz olduunu hayretle fark edeceksiniz; Cola Cola, Pizza Hut, Mc Donald's, Ülker, Burger King... bu listeyi binlere çkarabilirsiniz.
Krmz tansiyonu yükseltir ve kan akn hzlandrr. Zaman unutun! tahnz açlsn daha çok için! Uykusuz kaln!

Bir seminerimde "peki boalar niye krmz renge saldryor?" diye sormulard. Maymunlarn dnda, aratrlan hayvanlarn hemen hepsi siyah beyaz görmektedir. Yani boalar da renk körüdür. Krmzya deil, kendilerine saldrlan koyu renkli beze saldrrlar. Birinin çkp spanyol'lara bu gerçei anlatmas gerekir. Belki de kan, heyecan ve enerjiyi anlatan o krmz bez arenadaki, ölüme mahkum olan o zavall boaya deil de, tribünlerde oturan, televizyonlar banda ölümü, kan ve balantl olarak cinsellii isteyen binlerce manyaa sallanyor.
Ben de onlara "Peki itfaiyeciler niye krmz renk kemer takar?" diye sordum, cevap çkmad. "Pantolonlar dümesin" diyeymi?.

Yeil, güven verir. O yüzden bankalarn logolarnda en çok tercih ettikleri iki renkten biridir. Yatak odas için de rahatlatc bir renktir. Yaratcl körükler. Batda büyük otellerin mutfaklarnda duvar renginin, açlarn yaratcln arttrmak için yeile boyandn duymutum. Hastahaneler de logo ve iç dizaynlarnda yeili tercih eder. Çünkü rahatlatc ve sakinletiricidir. Tabiat en çok hatrlatan renktir.

Yeil alanlarda insanlarn daha az mide ars çektikleri tespit edilmi. Sakz paketlerinde ve sebze satlan yerlerde de yeil en tercih edilen renktir.

Siyah, gücü ve tutkuyu temsil eder. Hrsn da bir ifadesidir.
Bizde ve batda siyah, matemi simgelerken Japonya'da mutluluun simgesidir.
Fonda kullanldnda karamsarl çartrr. I yok eder.
Konsantrasyonu en çok getiren renktir. Einstein, konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün olmayan bir odaya girer ve öyle düünür mü?.


Freud, maviyi sakin diye niteler. Faber Birren ise tansiyonu düürdüünü söyler. Araplar ise mavi talarn kann aksn yavalattna inanrlar. Nazar boncuu o yüzden mavi taldr. Sakinletirici bir renktir, batda bu etkisi yüzünden intiharlar azaltmak için köprü korkuluklarn maviye boyarlar. (Boaz Köprüsünde bu is ov için yapldndan maviye boyama yerine spot klar ve sahne görüntüsü ve krmzms bir k atmosferi oluturulabilir) Amerika'da bir ilkokulun duvarlarn beyaz ve portakal renginden maviye çevirmiler, çocuklarn yaramazlklarnn azaldn tespit etmiler.

Mavi ve özellikle lacivert kozmik bir renk olarak kabul edilir;
sonsuzluu, otoriteyi ve verimlilii çartrr. O yüzden dünyadaki firmalarn yarsndan fazlas logolarnda maviyi kullanrlar. Hilton amblemini laciverde çevirirken, insanlarn kafasnda daha büyük kurului imaj oluturacan biliyor. Ayn ekilde Bill Clinton, Büyük Jüriye ifade vermesinden önce mavi kravat takarak daha altn-bronz karm bir ekil ve rengi kulland görürsünüz. Daha çok altn ve paray çartrr çünkü.


Mor, nevrotik duygular aça çkard, insanlar bilinç altnda korkuttuu tespit edilen bir renk. 1998 ylnda Ataköy'de çatdan atlayarak intihar eden çocuun izofren olduu örenilmiti. ntihar resminde, yerdeki ajandadan, bir kenara savrulmu çakmaa kadar her ey mordu. Yüzündeki masum ifade beni çok üzen çocuun trnaklar dahi mora boyanmt.

Pembe giyenlere, hizmetlerinden dolay ödeme yaparken kendimizi daha rahat hissettiimizi tespit etmiler. ngiltere'de Boots ve Marks and Spencer maazalarnda tüm tezgahtarlarn pembe gömlek giydiini
gördüm. (Bu yazy okuduktan sonra bizde de çek-senet mafyas tahsilata pembe gömlek giyerek gider herhalde)

Sar, geçiciliin ve dikkati çekiciliin ifadesidir. O yüzden tüm dünyada taksiler sardr. Dikkat çeksin ve geçici olduu bilinsin diye. Araba kiralama firmalar logolarnda hep sary kullanrlar. "Ürün geçici, lütfen geri getirin" demek istiyorlar. O yüzden dünyada hiçbir banka ambleminde bildiimiz sary kullanmaz. (Portakal ve bronz ya da bakr kimi zaman yer alabilir) Parann geçici deil, kalc olmasn isterler. Benim bugüne kadar sary logosunda baskn bir renk olarak kullandn gördüüm tek banka bizim devlet bankas Vakfbank'tr. Aslnda "bizde para pek durmaz, politikaclara avanta kredi olarak datyoruz" demenin bir yolu olabilir.

Beyaz, istikrar, devamll ve temizlii simgeler. Bu yüzden eer üzerinde fazla aibeler olan bir politikacysanz, beyaz arlkl kyafetleri seçmelisiniz. Beyaz elbiseler sizin temiz olduunuz imajn verir.

te renklerin dünyas ve irketlerin bunu nasl kullandklar...

 
Renkler; görerek alglamann önemli bir unsurudur.Yaamn çeitli gelimilik düzeyindeki canllara önemli bilgiler verir. Doa, insan ve yaratlan ürünlerden yansmayla tanmlanan renk, düünsel ve duygusal etkileime yol açar.

Bu etkileimin yaamn her alanndaki yansmalarn her gün bizzat yaayarak hissetmekteyiz. Evde, ofiste, yemek yerken, alveri yaparken, ksacas günlük hayatn her saniyesinde!
Gününüzün ne kadarn evinizin dnda geçirdiinizi bir düünün. Mesela ofiste bütün gün gördüünüz renkleri veya i çk yemek yerken gözünüze çarpanlar öyle bir aklnzdan geçirin. Renklerin mimarlar tarafndan bizde brakmalar amaçlanan etkilere göre kullanldklarn eminim hepimiz düünmüüzdür.

Renklerin fonksiyonlarnn mimarlar çok yakndan ilgilendirdii ve tasarmlarnda bunun ne kadar birebir etken olduu bir gerçektir. Eer gününüzün yarsndan çounu geçirdiiniz ofisinizi renklendirmeyi düünüyorsanz, bunu yapmadan önce renk uzmanlarnn ve mimarlarn bu konudaki bilgilerini ve kabul edilmi gerçekleri örenmeden ie girimeyin ve önerilerimize kulak verin diyoruz.

Önce renkleri ve etkilerini sralayalm, sonra da kullanmlarna deinelim istiyoruz. Bunun için de bilimsel bir aratrmadan yola çkarak söze balamak istiyoruz.

Bir sanat müzesinde renklerle ilgili yaplan bir aratrmada; duvarn rengi beyaz olduunda insanlarn müze içinde çok daha fazla zaman geçirdikleri, kahverengi olduunda ise çok daha hzl hareket edip, daha az dolaarak bir an önce müzeyi terk ettikleri görülmü. imdi sözü daha fazla dolatrmadan; gelelim bu bilginin nasl kullanldna!

KAHVERENG
Bu gerçei dünyann bir çok farkl yerinde benzeri deneylerle ispatlayan renk uzmanlar, kahverengiyi fast food restoranlarnda ideal renk olarak seçmiler. O nedenle dünyann her yerindeki fast food restoranlarnda sandalyeler ve masalar kahverengi, duvarlar ise kahverengi, pembe, ampanya rengi karmdr. Çabuk yiyin ve Çabuk gidin! mesaj vermek üzere tüm firmalar bu renkleri kullanrlar. Eer sizin de ofisinizde insanlarn çok fazla vakit harcamalarn istemediiniz bir bölüm varsa, kahverengi ve tonlarnda boyayabilirsiniz.

Bunun yan sra kahverenginin toprak tonlarnda bir renk olmasndan dolay resmiyetten uzak, rahat ve teklifsiz hissettirdii ve insanlarn kendilerini daha güvende hissederek açlmalarn salad da dünyaca kabul edilmi bir gerçektir. Örnein gazetecilerin bir çounun röportaja giderken mutlaka kahverengi ve tonlarnda giyinmeleri (tabi renklerle ilgilenen ve etkilerini bilen gazetecilerden söz ediyoruz) tamaamen karsndaki insann güvenini kazanarak doru cevaplar almak ve açlmasn salamaktr.

Gelelim KIRMIZI'YA
Krmz kesinlikle itah açmasyla bilinen bir renktir. Dünyadaki çok tannan ve en çok tüketilen gdalar üreten firmalar düünün. Hepsinin logosunun krmz olduunu farkedeceksiniz. Coca Cola, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Mc Donalds, Ülker, Arby's... Örnekleri çoaltabiliriz. Krmz tansiyonu yükseltir ve kan akn hzlandrr. Zaten itah açmas da bu nedenledir ancak bunun baka etkileri de vardr. Örnein saldrganl ve öfkeyi de artrr. spanya'daki boa gürelerini ve sallanan krmz bezleri hatrlatmamz yeterli olacaktr sanyoruz ki. Bu nedenle de krmz, ofislerde çok fazla tercih edilmeyen bir renktir.

YEL'e baktmzda ise
Güven duygusunu görüyoruz. Bankalarn bu nedenle en çok tercih ettikleri 2 renkten biri yeildir. Ülkemizdeki bankalarn logolarn bir düünün. Yarsndan fazlasnn yeil olduunu fark edeceksiniz. Osmanl Bankas, Garanti Bankas, Kentbank, ekerbank, Vakflar Bankas imdilik aklmza gelenler. Eer güven telkin etmek istiyorsanz ofisinizi yeille veya tonlaryla renklendirebilir veya yeil dekorasyon malzemeleri kullanabilirsiniz.
Yatak odas için de oldukça rahatlk ve huzur verici bir renktir. Doay çartrdndan olsa gerek çok sakinletirici bir etkiye de sahiptir. Bu nedenle olsa gerek neredeyse tüm hastaneler gerek iç dizaynlarnda gerek doktorlarn üniformalarnda ve ameliyathanelerde yeili tercih ederler.

Bunun yan sra bir dier etkisi de yaratcl canlandrmasdr. Eer ofisinizde yaratclnz canlandracak bir mekana ihtiyacnz varsa bir miktar da olsa yeil kullanmay ihmal etmeyin bizce.

Asil renk SYAH
Bir çok insandan siyahn her zaman çok asil ve marur olduuna dair fikirlerini duyarz. Genel kan da bu yöndedir ve çou zaman dorudur. Çünkü renk biliminde siyah gücü ve tutkuyu temsil eder. Ayn zamanda hrsn da bir ifadesidir. Bu nedenle tüm makam arabalar veya güç simgesi olan araçlar siyahtr. Güçlü ve hrsl birçok duygunun da temsilcisi siyahtr. Fonda kullanldnda karamsarl ifade eder. Ayn zamanda matemi de simgelediinden karamsarln yan sra üzüntü çartrr. Ancak  yok ettii için dikkati datacak unsurlarn algy datmasn en aza indiren ve dolaysyla konsantrasyon salamakta kolaylyla da bilinen bir renktir. Baz ünlü düünürlerin veya sanatçlarn, ksz, karanlk bir odaya girerek konsantre olduklar söylenir.

MAV sakinletirir
Mavinin her zaman huzur ve dinginlik verdii söylenir. Dorudur da... Çünkü kann akn yavalatr. Bu nedenle de oldukça sakinletirir. Çocuk odalarnda turunucu veya sar gibi uyarc renkler yerine mavi kullanldnda çocuklarn yaramazlklarnn azald ve daha sakinletikleri gözlenmitir.
Ayrca krmznn aksine mavi yeme içgüdüsünü de engelleyen bir renk olduundan yemek firmalar maviyi pek tercih etmezler. Hatta eer diyetteyseniz mavi tabaklarda yemeniz de batda diyetisyenler tarafndan en çok önerilen yollardan birisidir. Bu nedenle yemek odanz maviye boyamanz pek tavsiye edilmez. Tabi eer zayflamak istemiyorsanz. Amacnza bal olarak maviyi tercih de edebilirsiniz elbette. Ayrca mavinin çok önemli bir dier özellii de uzaktan çok net fark edilebilmesidir. Bu nedenle e?er ofisinizde herkesin uzaktan bile olsa hemen fark etmesini istediiniz bölümler varsa mutlaka mavi kullanmalsnz. Yakndan krmz çok daha dikkat çekicidir evet, ancak uzaktan o kadar da fark edilmez ancak mavi kendini hemen gösterecektir.

Otorite rengi LACVERT
Lacivert sonsuzluu, otoriteyi ve verimlilii çartrr. Tüm dünyada üst düzey toplantlarda veya uluslararas toplantlarda hemen hemen bütün devlet bakanlarnn lacivert giymesi de bu nedenledir. O kadar uzaa gitmeye bile gerek yok aslnda. Üst düzey yöneticilerin neredeyse hepsi, hatta i görümelerine gelen adaylar srf bu nedenle çou zaman lacivert kullanrlar. Ayrca yeili anlatrken bankalarn en çok tercih ettikleri iki renkten biri olduunu belirtmitik. Dier renk ise tahmin edilebilecei gibi laciverttir. Yukarda saydmz bankalarn dnda kalan bankalar düündüümüzde, onlarn da renklerinin lacivert veya mavi olduunu görebiliriz. Ayrca yeil ve mavi salaml da simgelerler. Bu nedenle ofislerinizde veya çalanlarnzn kyafetlerinde lacivert bulunmasna özen göstermenizi tavsiye ederiz.

PORTAKAL
RENG'nin rahatl
Portakal rengi insanlarn algsn en çok ve en kolay etkileyen renklerden biridir. Ksacas eer bir eyin her kesimden insann dikkatini çekmesini ve tüm insanlara scak gelmesini istiyorsanz turuncuya boyayabilirsiniz. Eer bu bir kapysa insanlar o kapdan içeri rahat girebileceklerini ve kabul edileceklerini hissederler.

Tamamen fonksiyona bal olarak seçilecek renklerden bir turuncu....
Ayrca portakal rengi, bulunduu grubu sayca çok gösterir. Eer bir arada durduunda olduundan çok daha fazla sayda ve sk görülmesini istediiniz dekorasyon ögeleri varsa kesinlikle onlar turuncu seçmelisiniz.

Ciddiyetin rengi GR
Gri dediinizde veya gri bir yere girdiinizde neler hissettiiniz düünün. Gri kesinlikle diplomatik ve ar bir renktir. Hareketleri yavalatr, enerjiyi düürür, kesinlikle arl ve ciddiyeti temsil eder. Ayrca yaratuuculu da öldürdüü bilinen gerçekler arasndadr. Bu nedenle yaratcln çok da gerekli olmad resmi dairelerde her yer griye boyaldr ve çou ofis malzemesi de gridir. Eer yaratclk gerektirmeyen ve insanlarn çok da düünmeden i yapmalarn istiyorsanz gri uygun bir renktir. Ayrca diplomatik görüntüyü de en net veren renk olduunu söyleyebiliriz. Ancak eer bunun tam tersi bir etki istiyorsanz ofisinizde griden kesinlikle kaçnn. Bir de eer insanlarn çok yava ve ar hareket etmelerimi istediiniz bir bölge varsa orada da gri kullanmanz istediiniz etkiyi salayacaktr.

Geçiciliin simgesi SARI
Sar renk tamamen geçiciliin ve dikkat çekiciliin ifadesidir. Trafik lambalarn düünün. Sar renk bir süre sonra bitecek olan bir süreci gösterir. Ayrca dünyann tüm ülkelerindeki taksiler sar renktedir. Yolda çok rahat görülebilsin, dier otomobillerden kolayca ayrd edilebilsin ve geçici olduklar da vurgulansn diye.
Ayrca yol çizgilerinin de artk beyaz deil sar olmasndaki sebep de sarnn dikkat çekici bir renk olmasndan kaynaklanr. Çünkü tahminlerin aksine sar beyazdan daha göz alc bir renktir.
Ofiste kullanlacak renk tercihlerine geri dönecek olursak, eer bir yerde insanlarn hzl geçilerini ve çok kalmamalarn salamak ve tempoyu artrmak istiyorsanz kesinlikle renginiz sar olmal. Tabi eer çocuk odasn sarya boyarsanz, bu durumda küçük afacann adrenalin ve yaramazlk düzeyindeki arta da çok armamanz söyleyebiliriz.

Temiz BEYAZ
Deterjan reklamlarndan, temizlik ürünlerine kadar, temizlii simgeleyen tüm ürünlerin beyaz kullandklarn belirtmemiz sizi ne kadar artr bilemiyoruz. Eminiz ki hepinizin aklna beyaz deyince gelen ilk kelimeler, "Temizlik, ferahlk, hijyen" gibi kelimeler oluyordur. Bu dünyann hemen her yerinde böyledir. Bu nedenle eer bir eczaneniz, temizlik malzemeleri irketiniz varsa kesinlikle içinde ve dnda beyaz kullanmalsnz. Ayrca salk simgesi de olduundan, hastaneleri ve ilaç firmalarn da bu gruba dahil edebiliriz. Bunun yannda beyazn çok güçlü bir psikolojik etkisi daha vardr ki o da istikrar, devamll temsil etmesidir. Beyaz elbiseler sizin temiz, dürüst ve istikrarl olduunuz imajn yaratr. Ayn etkiyi ofis mobilyalarnzla ve dekorasyonunuzla da yaraabilirsiniz. Ayrca gözünüzü dinlendirecek beyaz bir yer bulunmas da neredeyse tüm mimarlar tarafndan tavsiye edilen bir kullanm.
 
Feng Shui bulunduumuz ortamda (bu iç ya da d mekan olabilir) uyum içinde yaama bilimidir ve bu uyumu salamak için de her ortam için deiik teknikler kullanlr. Sözlük anlam "rüzgar" ve "su" dur. Rüzgar ve su, doay etkileyen iki akc elementtir.

Chi yaam enerjisi nedir?

Yaadmz mekanda , çevremizde bizi etkileyen ve devaml hareket eden kozmik, metafiziksel enerjiler vardr. Bu enerjinin ad "Chi"'dir. Chi atmosferde sessizce ve görünmeden sürekli dolar, çok güçlüdür. Çin'liler bu gücü "Ejderha'nn kozmik nefesi" olarak tanmlarlar. Feng Shui'nin amac bu enerjiyi bize en faydal olacak ekilde yakalamaktr.

Pozitif ve negatik enerjiler nelerdir?
Pozitif Enerji (Sheng Chi)
Chi yaam enerjisi toprakta, havada, vücudumuzda, ksacas her yerde vardr. Önemli olan, bu enerji akn bloke etmemek ve akn dik bir hat üzerinde olmamasn salamaktr. Bunu yaptmzda enerjiyi pozitif enerjiye dönütürürür.
Negatif Enerji (Shar Chi)
Dik bir hat üzerinden bize yansyan enerjinin ak hzl olur ve bu negatif enerjidir. Feng Shui, negatif enerjiyi önleyici yöntemler içerir.

Neden Feng Shui?

Çinliler, pozitif ve negatif enerjilerin insanlarn hayatn olumlu ve olumsuz etkilediine inanrlar. Feng Shui do?ru olarak uyguland takdirde olumlu sonuçlar hem insann kendisi için hem de ailenin dier bireyleri için görülür.
Feng Shui bize yaadmz mekan, i yerimizi yani bütün çevremizi en akll ekilde nasl kullanacamz öretir.
Feng Shui ve yaadmz mekan
Yaadmz mekanda enerji (Chi) aknn yava ve yumuak dolaarak hareket etmesini salamamz gerekir. Evimizde bu açdan iki önemli yer vard?r:

Pozitif enerji akn salamak için dikkat edilmesi gereken noktalar:

1. Giri Kaps:
Evin giri (sokak) kapsnn bakt yön çok önemlidir. Ayrca kapdan girite, pozitif enerji salamak için u noktalara dikkat edilmelidir:
Giri kapsnn karsnda tuvalet olmas ya da iki katl müstakil evlerde giri kapsnn üzerinde tuvalet olmas, size gelen misafirler, tpk sifonun çekilii gibi akp gideceinden uygun deildir.
Giri kapsnn karsnda merdiven ya da baka kap olmamaldr. Çünkü enerjinin ak hzl, dik olarak gelir ve dier kapdan çkar.
Giri kapsnn karsnda ayna da olmamaldr. çeri giren enerji aynadan yansyarak tekrar dar çkacaktr. Ayrca, giri kaps ile ayn hat üzerinde üç veya daha fazla kapnn olmamas gerekir. Bu kural koridorlar için de geçerlidir. Eer üç tane kap birbiri üzerine açlyorsa o mekanda her zaman kavga, münakaa problemi olacaktr.
Giri kapsnn karsnda sivri köe ve kolon bulunmamaldr. Yine giri kaps karsnda cam olmamaldr. Aksi takdirde içeri giren enerjinin eve yaylma ans olmayacak, tekrar dar çkacaktr.

2. Yatak Odas
Hayatmzn üçte birini uyuyarak geçirdiimizden, enerjimizi tekrar arj etmemiz ve iyi dinlenebilmemiz için yatak odasnn yerletirme düzeni çok önemlidir.

Burada dikkat edilmesi gereken hususlar unlardr:
Ayaklar kapya doru uyunmamaldr.
Yatak odasnda kullanlan çaraf ve örtüler düz renklerde seçilmeli, e?er desenli ise geometrik ekiller tercih edilmemelidir. Çünkü bu ekiller negatif enerji yayarlar ve dinlenmemizi engellerler.
Yatakba pencereye dayal veya pencerenin altnda olmamaldr.
Kiri altnda uyumak sakncaldr, çünkü kiriler ayrl sembolize eder ve bunlarn altnda uyuyan kiilerin salk problemleri olur. Bu kural oturma mekanlar için de geçerlidir.

Evli çiftlerin, tek kiilik iki ayr yata yanyana koyup kullanmas ayrl sembolize eder.

Ebeveyn yatak odasnn güneybat yönünde olmas evlilik ilikilerinde mutluluu getirir. Yatak odasnda mümkün olduu kadar yang renkleri, (krmz, altn rengi) kullanmaldr. Çünkü uyku yin (-) bir aktivitedir ve bu renkler enerjiyi canlandrr ve fazla uykuyu önler.
Yatak odanzda TV, müzik seti, bilgisayar gibi elektronik aletler bulundurulmamaldr. Çünkü bu tip aletler elektromanyetik enerjiyi yanstr ve salnz için zararldr.

Odada canl bitki olmamaldr. Canl bitki sadece hasta olan insanlarn yatak odasnda pozitif enerji ak salamak için kullanlr.
Odada akvaryum gibi su ile ilgili hiçbirey bulunmamaldr.

Feng Shui ve arazi seçimi
Feng Shui'de ev içi yerleim plan ve dekorasyon kadar, evin konumu ve bulunduu arazi de çok önemlidir. Yaadmz mekann arkas kuzeye bakyorsa, bu arkamz salama almak gibi destekleyici bir güç demektir. Mekann girii güneye bakyorsa, bu da pozitif ve olumlu frsatlar yakalayacamz gösterir. Çk kapsnn sa taraf bat ise, bunun mekana koruyucu etkisi olacaktr. Sol taraf douya bakyorsa, maddi gücünüz kuvvetli olacaktr. Düz ve eimi olmayan araziler Feng Shui açsndan iyi deildir. Çünkü enerji ak diktir ve dolaysyla negatiftir ve sizi koruyacak hiç bir eim ya da engebe bulunmamaktad?r.

Element teorisi nedir?
Elementleri incelerken "ÜRETEN" ve "YOK EDEN" özelliklerini bilmek Feng Shui'nin temel kurallarndandr. Bu ayn zamanda Çin astroloji bilimlerinde de kullanlr. Çin falnda herkesin do?um tarihine göre (gün, ay ve yl olarak) hayvan adlarndan oluan bir burcu (Fare, Öküz, Kaplan, Domuz gibi) ve bir elementi (Su, Tahta, Toprak, Ate, Metal) vardr. Feng Shui'yi uygularken, kendi elementinizi bilmeniz gerekir. Çin astrolojisindeki burcunuzu, elementinizi ve Feng Shui ile ilgili ayrntl bilgiyi www.feng-shui.com.tr adresinden örenebilirsiniz.
Son Gncelleme ( Tuesday, 04 August 2009 )